Priset på en Euro-pall är beroende av villkoret. Byggnad

Villkor klasser och utbytbarhet

Vid köp, var uppmärksam på enhetligheten i alla enskilda delar. Om ett synligt annorlunda trä syns, t ex på däckbräda, visa nageltätningen.

Dela med vänner

Lämna din kommentar